Oktober 2023: De reünie van Het Panorama

De reünie van Het Panorama vond dit jaar plaats bij deelnemers Patrick (Ruijzenaars Landscapes), Roel (Studio van Wees), Mark, Karin, Dominic, Joshua en Ruben (MAAK space) in Amersfoort. Eind van de middag werd een wandeling gemaakt langs het beekdal van de Heiligenbergerbeek, onderdeel van een unieke doorgaande groene zone vanaf de stad tot aan de A28 en verder. Er werd onder andere stilgestaan bij het Parkhuis, Park Elisabeth Groen, Park Randenbroek en het Sportfondsenbadpark. Na een stamppotbuffet hebben we gekeken naar foto’s van de excursie in Stockholm, maar in het bijzonder naar een indrukwekkende film, gemaakt door Marlies. Na een korte brainstorm over mogelijke nieuwe excursiedoelen is de knoop doorgehakt, volgend jaar gaan we (met de trein) naar Berlijn!