De reünie van Het Panorama vond dit jaar plaats bij deelnemers Patrick (Ruijzenaars Landscapes), Roel (Studio van Wees), Mark, Karin, Dominic, Joshua en Ruben (MAAK space) in Amersfoort. Eind van de middag werd een wandeling gemaakt langs het beekdal van de Heiligenbergerbeek, onderdeel van een unieke doorgaande groene zone vanaf de stad tot aan de A28 en verder. Er werd onder andere stilgestaan bij het Parkhuis, Park Elisabeth Groen, Park Randenbroek en het Sportfondsenbadpark. Na een stamppotbuffet hebben we gekeken naar foto’s van de excursie in Stockholm, maar in het bijzonder naar een indrukwekkende film, gemaakt door Marlies. Na een korte brainstorm over mogelijke nieuwe excursiedoelen is de knoop doorgehakt, volgend jaar gaan we (met de trein) naar Berlijn!

 De reünie van Het Panorama vond dit jaar plaats bij Roel Hoogenboom op de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder. Marlies van Diest vertelde ons van de plannen rondom deze locatie en ging ons voor op een zonnige wandeling door het oude bosrijke gebied. Na de wandeling hebben we gekeken naar foto’s van de excursie in Bordeaux. Ondertussen traditiegetrouw maakte Marlies dit jaar weer een prachtige swingende film van onze reis. Het excursiedoel voor dit jaar hebben we ook aangekondigd: Wenen (14 t/m 18 september 2022). We eindigden de reünie met een gezamenlijk diner.

Dit jaar gingen we op excursie naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vanouds was Wenen een handelsknooppunt in centraal Europa. In de zomer lijkt het of alle bijna 2 miljoen inwoners buiten van de zon genieten langs de oevers van de kanalen en in de grote parken. Het overgrote deel van de openbare ruimte in historische binnenstad is voetgangersgebied geworden met een nieuwe vlakke vloer. Veel parken worden natuurlijker (her)ingericht en oude rangeerterreinen herontwikkeld tot park en/ of nieuwe woonwijk. Aan de noordelijke stadsrand wordt zelfs een heel nieuw stadsdeel gebouwd: Seestadt Aspern. De Deense Jan Gehl, Schrijver van “Cities for People” heeft hiervoor de basis gelegd. Met grote dank aan de fijne rondleiding en toelichting ter plekke van Lilli Licka, momenteel hoofd van het Institute of Landscape Architecture en mede-oprichter van KoseLicka Landscape Architecture.